ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ανθρωπιστικό Κίνημα Αληθινής Δημοκρατίας)

2016-07-14 12:15

Στην σελίδα <Οι Πολιτικές Προτάσεις μας> θα αναγνώσετε τα επιμέρους θέματα και τις προτάσεις που κοινοποιεί το ανεξάρτητο πανελλήνιο και πατριωτικό πολιτικό κίνημα ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ανθρωπιστικό Κίνημα Αληθινής Δημοκρατίας).

Πολιτικές και κοινωνικές λύσεις για τον ελληνικό λαό υπάρχουν αρκεί να τις μελετήσει, να τις ενστερνιστεί, να τις υιοθετήσει και να τις διαδώσει !!!