Αληθινή Δημοκρατία (Πανελλήνιο Κίνημα Πολιτών)

2016-06-20 12:15

Στην σελίδα <Οι Πολιτικές Προτάσεις μας> θα αναγνώσετε τα επιμέρους θέματα και τις προτάσεις που κοινοποιεί το ανεξάρτητο πανελλήνιο και πατριωτικό πολιτικό κίνημα <Αληθινή Δημοκρατία>.

Πολιτικές και κοινωνικές λύσεις για τον ελληνικό λαό υπάρχουν αρκεί να τις μελετήσει, να τις ενστερνιστεί, να τις υιοθετήσει και να τις διαδώσει !!!