Οι Πολιτικές Προτάσεις μας

Αληθινή Δημοκρατία (Πανελλήνιο Κίνημα Πολιτών)

2016-06-20 12:15
Στην σελίδα <Οι Πολιτικές Προτάσεις μας> θα αναγνώσετε τα επιμέρους θέματα και τις προτάσεις που κοινοποιεί το ανεξάρτητο πανελλήνιο και πατριωτικό πολιτικό κίνημα <Αληθινή Δημοκρατία>. Πολιτικές και κοινωνικές λύσεις για τον ελληνικό λαό υπάρχουν αρκεί να τις μελετήσει, να τις...