Διοικητική Δομή και λειτουργία της σύγχρονης Δημοκρατίας !

Περικλής ο Αθηναίος (495-429 π.Χ)
 
 
Η συγκεκριμένη πολιτική πρόταση θα κοινοποιηθεί μετά την έκδοση του βιβλίου μας < Η επιστροφή των Πολιτών της Δημοκρατίας >