ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Πανελλήνιο Κίνημα Πολιτών

 

Ιδρυτική Διακήρυξη

Καλάβρυτα, 2016-03-25 20:15

 

Η ομάδα μας που αποτελείται από πολλούς Έλληνες κατοίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού - άλλους με εξειδίκευση και πτυχία, άλλους με επαγγελματική εμπειρία και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άλλους που δαμάζουν την φύση ως γεωργοί ή κτηνοτρόφοι, άλλους που συμβάλλουν στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των ελληνικών κοινοτήτων, άλλους που η οικονομική κρίση τους έπληξε και τους κατέστησε άνεργους - έχει έναν κοινό παρανομαστή. Όλοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Δημοκρατίας. Όλοι είναι ενεργοί και νοήμονες Πολίτες. Όλοι είναι Ίσοι μεταξύ Ίσων !!

Μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα επαφών και συνεργατικών ενεργειών δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Δημοκρατίας - βασισμένο ασφαλώς στα πρότυπα της αρχαίας Αθήνας, με έμφαση στις μεταρυθμίσεις του Σόλωνα, του Κλεισθένη, αλλά κυρίως του Εφιάλτη Σοφωνίδου και του Περικλή - με την Βασική Θεώρηση του κινήματος, τους Νόμους, τους Στόχους, τις Δράσεις, την Δομή, αλλά και το γενικότερο μοντέλο διοικητικής λειτουργίας μιας αληθινά Δημοκρατικής Πολιτείας, το νέο Αναθεωρημένο Σύνταγμα και το Κυβερνητικό Πρόγραμμα μιας πραγματικής δημοκρατικής κυβέρνησης. 

Οι παραπάνω προτάσεις βέβαια επιδέχονται επιμέρους επεξεργασία, αλλά κατά βάση αποτελούν ισχυρό και λειτουργικό θεμέλιο μιας νέας καλύτερης και δικαιότερης Πολιτείας. Πλέον ως Πολίτες αισθανόμαστε πλήρεις συναισθηματικά καθώς πράξαμε κατά συνείδηση και ανιδιοτέλεια και αποδόσαμε ένα μέρος του χρέους μας προς την πατρίδα. Βέβαια ο αγώνας για την ελευθερία της πατρίδας είναι διαχρονικός και δεν σταματά, αλλά αυτό τώρα εναπόκειται και σε σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού. 

Θα εκμεταλευτούν οι Έλληνες θετικά την δωρεάν προσφορά που του κάνουμε ? Τις εργατοώρες που ξοδεύσαμε ? Τις επανηλειμένες συνεδριάσεις που κάναμε για να ετοιμάσουμε την πολιτική - αλλά και κοινωνική, οικονομική - λύση στο πρόβλημα του ? 

Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν στο άμεσο μέλλον. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι προτάσεις που δεν είναι "πιστοποιημένες" από τα γνωστά προδοτικά πολιτικά-επιχειρηματικά τζάκια δεν γίνονται αποδεκτά από την πλειοψηφία των Ελλήνων. Συνήθως οι περισσότεροι Έλληνες αποδέχονται τους αγάδες τους, τους δυνάστες τους, τους επίγειους "Σωτήρες" ...

Ας είναι ... εμείς δηλώνουμε ότι δεν είμαστε "Σωτήρες", αλλά απλοί και "ασήμαντοι" ή σημαντικοί Πολίτες. 

Για εμάς ένας είναι ο αληθινός Σωτήρας και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός !!!


 

www.greek-citizens.blogspot.gr