Δομή και Διοικητική λειτουργία του Α.Κ.Α.ΔΗΜΙΑ

 Κλεισθένης (565 - 492 π.Χ.)
 
 
Θεσσαλονίκη 10/72016


Δ1) Δομή
 
 
Η βάση του κινήματος μας είναι ο απανταχού Ελληνικός Δημοκρατικός λαός. Ως εκ τούτου η δομή του θα έχει αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά και διευρυμένη σύσταση και εμβέλεια. Το κίνημα θα το απαρτίζουν οι οργανωμένοι σε δημοκρατικές ομάδες, Έλληνες πολίτες ανά την υφήλιο, με κέντρο συνεργασίας και συντονισμού ενεργειών τον εκλεγμένο Εθνικό πυρήνα, αλλά και με αρκετή αυτονομία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενεργειών, οι οποίες όμως θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους Άξονες του κινήματος, τους νόμους και το Σύνταγμα.
 
 
Οι δημοκρατικοί πυρήνες αρχικά θα είναι οι Συνοικίες, οι Κοινότητες και οι Δήμοι. α) Οι Συνοικίες θα απαρτίζονται από 10 μέλη κατ’ ελάχιστον και έως 500 μέλη, β) Οι Κοινότητες θα απαρτίζονται από 501 μέλη κατ’ ελάχιστον και έως συνολικά 5.000 μέλη, γ) Οι Δήμοι θα συστήνονται από 5.001 μέλη κατ’ ελάχιστο και έως 50.000 μέλη.
 
(σ.σ. ενδέχεται μελλοντικά να αλλάξουν τα πληθυσμιακά όρια, όπως και η τελική διαμόρφωση των πυρήνων, για την επίτευξη μερικής αριθμητικής ισορροπίας στις εκπροσωπήσεις ).
 
 
Η Δομή μας δεν έχει την επικρατούσα πυραμιδική διαμόρφωση, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά των ανισομεγέθους αλλά ομόκεντρων κύκλων όπως ισχύει στο σύμπαν και στον γαλαξία μας.                                                                                                                                                               
 
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αντίστοιχος δικός μας ‘Ήλιος’ που είναι ο Τριαδικός Θεός μας, η Πατρίδα μας, η Δημοκρατία , ο Ελληνισμός, ο Άνθρωπος και γύρω από το κέντρο – ως άλλοι πλανήτες – περιστρέφονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες μας.
 
Σχεδιάγραμμα του Δήμο-κεντρικού συστήματος μας (αναπαράσταση)
 
 
Μελλοντικά, όταν αυξήσουμε τις τάξεις μας ως κίνημα και ξεπεράσουμε το όριο των 3 Δήμων, θα ανακοινώσουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη, θα το καταστήσουμε επίσημο και θα ξεκινήσουμε τις εκλογικές διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, για την ανάδειξη των αξιωματούχων μας στον Εθνικό Δήμο που θα είναι ο κεντρικός πυρήνας και θα απαρτίζεται ασφαλώς από εκπροσώπους όλων των Δήμων και Κοινοτήτων.
 
 
Δ2) Διοικητική Λειτουργία
 
Το μοντέλο λειτουργίας που προκρίνουμε είναι αντίστοιχο με το κρατικό Δημοκρατικό διοικητικό μοντέλο που έχουμε ετοιμάσει και που παραθέτουμε σε άλλη ανάρτηση, αλλά με κάποιες μικρές λογικές διαφοροποιήσεις που θα το καθιστούν συμβατό με τα δεδομένα και τις λειτουργίες του κινήματος.                    
 
Οι τίτλοι πάντως των αξιωματούχων και οι βασικές λειτουργίες παραμένουν σχεδόν ή περίπου ίδιες έτσι ώστε να υπάρχει ταύτιση και εκπαίδευση των μελών μας με το αντίστοιχο μελλοντικά, δικό τους Κράτος.
 
α) Νομοθετική εξουσία
 
 
Προτείνουμε τρία (3) είδη συνέλευσης, την Εθνική, την Δημοτική και την Κοινοτική Συνέλευση.
 
Σχεδιάγραμμα της Νομοθετικής εξουσίας του Κ.Α.Δ.
 
 
1)Εθνική Συνέλευση (η συνέλευση των μελών, από 20 ετών έως και 60 ετών, για ψηφίσματα που αφορούν κεντρικά και οργανωτικά ζητήματα του Κ.Α.Δ. Από την Εθνική Συνέλευση επίσης θα εκλέγονται κάθε έτος οι ανώτεροι αξιωματούχοι του Κινήματος).

Η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται ετησίως σε καθορισμένο συνεδριακό χώρο, αλλά η ψηφοφορία θα πραγματώνεται παγκοσμίως μέσω κλειστής και διασφαλισμένης ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Κινήματος, ή ακόμα και με κάλπες που θα στήνονται σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους του εκάστοτε Δήμου ή και με διασφαλισμένη ταχυδρομικήαποστολή. Οι Εθνικές συνελεύσεις δύναται να πραγματοποιούνται και με ταυτόχρονη παγκόσμια κάλυψη από το μελλοντικό διαδικτυακό κανάλι του κινήματος.

- Έγκυρα θα πρέπει να θεωρούνται τα ψηφίσματα που ξεπερνούν το 50% του συνολικού εκλογικού σώματος του κινήματος.

Στα γενικά δημοψηφίσματα αλλά και σε περιπτώσεις δημοψηφίσματος με κριτήρια επιλογής μεταξύ δύο θεμάτων θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο προβάδισμα +50%  των ψήφων για ένα εκ των δύο διαγωνιζόμενων θεμάτων αλλά και παράλληλη συμμετοχή τουλάχιστον του 50% του συνολικού εκλογικού σώματος του Κ.Α.Δ.

- Τα θέματα προς ψήφιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί από τα μέλη στην Κοινοτική ή Δημοτική τους Βουλή τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την Εθνική Συνέλευση (σ.σ. η κατάθεση των θεμάτων θα μπορεί να γίνεται επώνυμα ασφαλώς, είτε απευθείας στο εκάστοτε καθορισμένο Δημαρχείο του Κ.Α.Δ, είτε ηλεκτρονικά). 
 
Θέματα που προσβάλλουν ή παρακάμπτουν άρθρα του Συντάγματος ή τους Άξονες του Κ.Α.Δ., θα απορρίπτονται. Η Εθνική Βουλή, θα οργανώνει, θα προκρίνει ή θα απορρίπτει τα θέματα προς ψήφιση με την ενημέρωση και γνωμοδότηση της αντίστοιχης τοπικής βουλής, από την οποία προέρχεται το νομοθέτημα. - Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι νόμιμοι ιθαγενείς Έλληνες Πολίτες από 20 ετών έως και 60 ετών, που είναι παράλληλα και εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος.  
- Η συμμετοχή των μελών στις Εθνικές συνελεύσεις είναι υποχρεωτική.
Η μη δικαιολογημένη αποχή για ένα συνεχές διάστημα τριετίας τιμωρείται με διαγραφή του μέλους χωρίς δυνατότητα επανεγγραφής για μια περίοδο 3ετίας. Εξαιρούνται τα μέλη στους οποίους συντρέχει επιβεβαιωμένος ιατρικά σοβαρός λόγος υγείας (τραυματισμός, ανίατη ασθένεια), αλλά και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

- Η τακτική Εθνική Συνέλευση προτείνεται να πραγματοποιείται ανά έτος σε ημέρες αργίας (Σάββατο ή Κυριακή).
 

2) Δημοτική Συνέλευση [η συνέλευση των μελών από 20 ετών έως και 60 ετών, για ψηφίσματα που αφορούν τον Δήμο τους, τα οποία όμως δεν άπτονται ή παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους Άξονες. Κατά κανόνα εξαιρούνται από τα ψηφίσματα θέματα που αφορούν την γενική πολιτική του Εθνικού πυρήνα, καθώς αυτά συνήθως θα υποβάλλονται στην Εθνική Βουλή και θα διεκπεραιώνονται στην Εθνική Συνέλευση. Επίσης αποστολή της σχετικής συνέλευσης είναι και η εκλογή μέσω κλήρωσης των Εθνικών Βουλευτών, του Δημάρχου και της Δημοτικής Βουλής].

Η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει διαδικτυακά ή εγγράφως και με φυσική παρουσία σε καθορισμένα κτήρια του εκάστοτε Δήμου.

Τα ποσοστά εγκυρότητας των ψηφισμάτων ή δημοψηφισμάτων με ερωτηματολόγιο ισχύουν ακριβώς όπως και κατά την Εθνική Συνέλευση (+50%).
 

- Η κατάθεση των θεμάτων και προτάσεων θα πρέπει να γίνεται (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα), προς το Δημαρχείο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την συνέλευση. Το έργο της προετοιμασίας το αναλαμβάνει η Δημοτική Βουλή με την διαδικασία του προβουλεύματος. 
 

- Δικαίωμα συμμετοχής στο πολιτικό δρώμενο έχουν όλοι τα νόμιμα και εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος που είναι παράλληλα και μόνιμοι κάτοικοι του εκάστοτε Δήμου. 
Οι προϋποθέσεις απαγόρευσης συμμετοχής ισχύουν όπως και κατά την εθνική συνέλευση όπως επίσης και οι ποινές για αντίστοιχη αδικαιολόγητη αποχή.
- Η τακτική Δημοτική Συνέλευση προτείνεται να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο σε ημέρες αργίας Σάββατο ή Κυριακή.
 
 
 
3) Κοινοτική Συνέλευση (η συνέλευση των μελών από 20 ετών έως και 60 ετών, για ψηφίσματα που αφορούν τα Κοινοτικά ζητήματα κατά τα πρότυπα της Δημοτικής συνέλευσης. Επίσης η κοινοτική συνέλευση κληρώνει Εθνικούς Βουλευτές,Κοινοτάρχη και Κοινοτική Βουλή.
 
Αυτή η πολιτική πράξη μπορεί να λειτουργήσει τοπικά σε καθορισμένο δημόσιο χώρο. 
- Τα ποσοστά εγκυρότητας των ψηφισμάτων ή δημοψηφισμάτων με ερωτηματολόγιο ισχύουν ακριβώς όπως και αυτών της Εθνικής Συνέλευσης (+50%). 
 
- Η κατάθεση των θεμάτων και προτάσεων – ηλεκτρονικά ή μέσω χειρόγραφου  – θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την συνέλευση.Τα θέματα συγκεντρώνονται και οργανώνονται κατά τα πρότυπα της Εθνικής Συνέλευσης, μέσω της Κοινοτικής Βουλής.
 
- Δικαίωμα συμμετοχής στο πολιτικό δρώμενο έχουν όλα τα εγγεγραμμένα νόμιμα μέλη της Κοινότητας.                 
Οι προϋποθέσεις απαγόρευσης συμμετοχής ισχύουν όπως και κατά την εθνική συνέλευση όπως επίσης και οι ποινές για αδικαιολόγητη αποχή.
 

- Η τακτική Κοινοτική Συνέλευση προτείνεται να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο σε ημέρες αργίας (Σάββατο ή Κυριακή).
 
 

β) Εκτελεστική Εξουσία
 
Η εκτελεστική εξουσία αποτελείται από τα σώματα της Εθνικής, Δημοτικής και Κοινοτικής Βουλής, από την εκλεγμένη Προεδρική Επιτροπή (Πρόεδρος, Προεδρικοί Σύμβουλοι), από τους Περιφερειάρχες, τους Δημάρχους, τους Κοινοτάρχες και τις Επιτροπές Ελέγχου (Ελεγκτές).
 
Σχεδιάγραμμα της Εκτελεστικής Εξουσίας του Κ.Α.Δ.
 
 


1) Εθνική Βουλή (η βουλή μας απαρτίζεται από Έλληνες ιθαγενείς πολίτες και εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος άνω των 30 ετών και έως 60 ετών, που εκλέχτηκαν δια μέσω κληρώσεως από τους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες, που έχουν καθαρό ποινικό μητρώο και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
 
- Καθήκον τους οι προτάσεις νομοθετημάτων, η προετοιμασία των ψηφισμάτων για την Εθνική Συνέλευση, η εποπτεία εκτέλεσης αυτών αλλά και ο έλεγχος των αρχόντων του κινήματος (Προέδρου,Υπουργών, Περιφερειαρχών κ.α. ).
 

- Θα κληρώνονται αρχικά τρείς (3) βουλευτές ανά Δήμο και ένας (1) βουλευτής ανά Κοινότητα. [σ.σ. μελλοντικά θα προκύψουν αλλαγές στον αριθμό εκπροσώπησης, κατόπιν προτάσεων και ψηφοφορίας, όταν το Κ.Α.Δ θα αυξήσει τις τάξεις των μελών του]. 
 
- Στην κληρωτίδα συμμετέχουν προαιρετικά όσα μέλη τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια και επιθυμούν να θητεύσουν ως Εθνικοί Βουλευτές. 
- Μονοετής η θητεία των Βουλευτών με δικαίωμα δύο ακόμα επανεκλογών μέσω κλήρωσης ανά 3 έτη.
-Έλεγχος επί των βουλευτών θα υφίσταται από έκτακτη ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου αλλά και μέσω της Εθνικής Συνέλευσης, ενώ θα δικάζονται από το εσωτερικό μας ‘Εθνικό Δικαστήριο’.


* Η Εθνική Βουλή αποτελεί ουσιαστικά την ανώτερη αρχή της εκτελεστικής εξουσίας, που πηγάζει από τον κραταιό λαό του κινήματος.
 
 
 
2) Δημοτική Βουλή (η Δημοτική Βουλή θα απαρτίζεται από Έλληνες ιθαγενείς πολίτες άνω των 30 ετών και έως 60 ετών, που εκλέχτηκαν δια μέσω κληρώσεως από τους κατά τόπους Δήμους, που έχουν καθαρό ποινικό μητρώο και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).


- Καθήκον τους οι προτάσεις νομοθετημάτων, η προετοιμασία των ψηφισμάτων για την Δημοτική Συνέλευση, η εποπτεία εκτέλεσης αυτών αλλά και ο έλεγχος των αρχόντων (Περιφερειάρχη, Δήμαρχου).
 

- Θα κληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) Δημοτικοί βουλευτές ανά Δήμο.
 
 
- Μονοετής η θητεία των Δημοτικών Βουλευτών με δικαίωμα 2 επανεκλογών μέσω κλήρωσης ανά 3 έτη.
 

- Στην κληρωτίδα συμμετέχουν προαιρετικά όσοι νόμιμοι Δημότες τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια και επιθυμούν να θητεύσουν ως Δημοτικοί Βουλευτές.
 

- Έλεγχος επί των βουλευτών θα υφίσταται από τους Δημότες μέσω της Δημοτικής Συνέλευσης ενώ θα δικάζονται από το Δημοτικό Δικαστήριο.
 
 
 
3) Κοινοτική Βουλή (η Κοινοτική Βουλή θα απαρτίζεται από Έλληνες ιθαγενείς πολίτες άνω των 30 ετών και έως 60 ετών, που εκλέχτηκαν δια μέσω κληρώσεως από τις κατά τόπους Κοινότητες, που έχουν καθαρό ποινικό μητρώο και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
 

- Καθήκον τους οι προτάσεις νομοθετημάτων, η προετοιμασία των ψηφισμάτων για την Κοινοτική Συνέλευση, η εποπτεία εκτέλεσης αυτών αλλά και ο έλεγχος των αρχόντων (Περιφερειάρχη, Κοινοτάρχη).

- Θα κληρώνονται δώδεκα (12) βουλευτές ανά κοινότητα.
 

- Στην κληρωτίδα συμμετέχουν προαιρετικά όσοι νόμιμοι Δημότες τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια και επιθυμούν να θητεύσουν ως Κοινοτικοί Βουλευτές.
 
  
- Μονοετής η θητεία των Κοινοτικών Βουλευτών με δικαίωμα έως και 2 επανεκλογών ανά τριετία, μέσω κληρωτίδας.
 
 
- Έλεγχος επί των βουλευτών θα υφίσταται από τους Δημότες μέσω της Κοινοτικής Συνέλευσης ενώ θα δικάζονται από το Κοινοτικό Δικαστήριο.
 

4) Άρχων Κινήματος Δημοκρατίας (ο Πρόεδρος είναι εκλεγμένος με πλειοψηφία από την Εθνική Συνέλευση μέσω ψηφοφορίας ανάμεσα σε προτεινόμενους ή υποψήφιους άριστους πολίτες – μέλη μας, άνω των 40 ετών και έως 60 ετών, βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος, μη μέλος οποιασδήποτε μυστικιστικής – τεκτονικής οργάνωσης, χωρίς δικαστικές εκκρεμότητες και με καθαρό ποινικό μητρώο, με εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 
Κύριο έργο του η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών σωμάτων, η ομαλή λειτουργία του Κ.Α.Δ, η διαφύλαξη του Συντάγματος και των Αξόνων, η επίτευξη των Εθνικών στόχων του κινήματος και η αξιοπρεπής εκπροσώπηση του.
 

- Η θητεία του ορίζεται στο 1 έτος διάρκειας με δυνατότητα έως και οκτώ επανεκλογών. 
 
 
- Έλεγχος επί του Προέδρου ασκείται από την Εθνική Βουλή, την Εθνική Συνέλευση και από το Εθνικό Δικαστήριο.
 

4) Άρχοντες Έργων (οι Υπουργοί ή Προεδρικοί Σύμβουλοι είναι άνω των 40 ετών και έως 60 ετών, που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και καθαρό ποινικό μητρώο, χωρίς δικαστικές εκκρεμότητες και με εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).


Βασική αποστολή τους είναι η διεκπεραίωση της ομαλής λειτουργίας του κινήματος με έμφαση στον τομέα ευθύνης τους με βάση το Σύνταγμα, τους Άξονες και με στόχο την ανάπτυξη του.


- Οι Υπουργοί δηλώνουν υποψηφιότητα και εκλέγονται με ψηφοφορία από τις Δημοτικές ή Κοινοτικές Συνελεύσεις όμως το αξίωμα καθορίζεται τελικά από την κλήρωση μεταξύ των εκλεγμένων υποψηφίων.
 

- Η διάρκεια της θητείας των Υπουργών ορίζεται στο 1 έτος με δικαίωμα 5 επανεκλογών. 
 
- Άμεσος έλεγχος επί των Υπουργών ασκείται από την Εθνική Βουλή και την Εθνική Συνέλευση ενώ δικάζονται από το Εθνικό Δικαστήριο.
 
 
 
5) Άρχοντες Περιφέρειας ( οι Περιφερειάρχες είναι Έλληνες ιθαγενείς πολίτες άνω των 40 ετών και έως 60 ετών, με καθαρό ποινικό μητρώο και με εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

- Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες εκλέγονται με ψηφοφορία από τους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες, κατά την σύνοδο της σχετικής Δημοτικής ή Κοινοτικής Συνέλευσης, αλλά εν τέλει επιλέγεται ένας ανά περιφέρεια κατόπιν κληρώσεως.


- Αποστολή τους θα είναι ο συντονισμός των εκάστοτε δράσεων που αφορούν την περιφέρεια σε συνεργασία με τους Υπουργούς, την Εθνική Βουλή και τους Δήμους και Κοινότητες.
 
- Η διάρκεια της θητείας των Περιφερειαρχών ορίζεται στο 1 έτος με δικαίωμα 5 επανεκλογών.
 
- Ο εκάστοτε Περιφερειάρχης θα λογοδοτεί και θα ελέγχεται από την Εθνική Συνέλευση και την Εθνική Βουλή, ενώ θα δικάζεται από το Εθνικό Δικαστήριο.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6) Άρχοντες Δήμων (οι Δήμαρχοι είναι Έλληνες πολίτες άνω των 30 ετών και έως 60 ετών, με καθαρό ποινικό μητρώο και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
 

Ο Δήμαρχος έχει ως αποστολή την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου αλλά και την προώθηση λύσεων για την ανάπτυξη του κινήματος σε συνεργασία με την Δημοτική Βουλή και με την έγκριση της Δημοτικής Συνέλευσης.
 
Ο Δήμαρχος αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ του συνόλου των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μελών. Η διάρκεια της θητείας του προτείνεται στο ένα (1) έτος με δικαίωμα επανεκλογής κατόπιν κλήρωσης σε μεθεπόμενο έτος. Έως έξι ( 6) φορές μπορεί να θητεύσει συνολικά σε αυτό το αξίωμα.
– Ο Δήμαρχος θα λογοδοτεί και θα ελέγχεται από την Δημοτική, την Δημοτική Βουλή και θα δικάζεται από το Δημοτικό Δικαστήριο.
 
 
 
7) Άρχοντες Κοινοτήτων (οι Κοινοτάρχες είναι Έλληνες πολίτες άνω των 30 ετών και έως 60 ετών, με καθαρό ποινικό μητρώο και εκπληρωμένη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Ο Κοινοτάρχης έχει ως αποστολή την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας αλλά και την προώθηση λύσεων για την ανάπτυξη του κινήματος σε συνεργασία με την Κοινοτική Βουλή και με την έγκριση της Κοινοτικής Συνέλευσης. 
Ο Κοινοτάρχης αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ του συνόλου των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μελών. Η διάρκεια της θητείας του προτείνεται στο ένα (1) έτος με δικαίωμα επανεκλογής κατόπιν κλήρωσης σε μεθεπόμενο έτος. Έως έξι ( 6) φορές μπορεί να θητεύσει συνολικά σε αυτό το αξίωμα.

- Ο Κοινοτάρχης θα λογοδοτεί και θα ελέγχεται από την Κοινοτική, την Κοινοτική Βουλή και θα δικάζεται από το Κοινοτικό Δικαστήριο.
 
 
 
8) Νομοφύλακες (η επιτροπή συγκροτείται από τους ιδρυτές του κινήματος, από Προέδρους που αρίστευσαν σε περισσότερες από μία θητείες και από εγγεγραμμένα μέλη που είναι τελειόφοιτοι της Νομικής. Τα μέλη της είναι Έλληνες Πολίτες, άνω των 40 ετών και έως 70 ετών, με καθαρό ποινικό μητρώο και αναγνωρισμένο και εξαίρετο βίο).


- Συμβουλευτική είναι η δράση τους απέναντι στους ανώτερους αξιωματούχους (Πρόεδρο και Προεδρικό Συμβούλιο/Υπουργούς), αλλά και προς την Εθνική Βουλή. Δεν έχουν καμία νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία όμως μπορούν να κοινοποιούν προτάσεις για διαβούλευση στην Εθνική Βουλή που αφορούν τις 3 διακριτές εξουσίες ή προτάσεις ανάπτυξης, πολιτικής, κτλ., συμβατές όμως με τους Άξονες και το Σύνταγμα.
    
 
- Η διάρκεια θητείας της εκάστοτε επιτροπής είναι τριετής. Κατόπιν δημιουργείται νέα επιτροπή δια μέσω κλήρωσης μεταξύ των δικαιούχων μελών. Δεν υπάρχουν όρια επανεκλογής.
 
- Η επιτροπή θα αποτελείται από 12 κληρωτά μέλη.
 
- Η επιτροπή θα ελέγχεται από την Εθνική Βουλή, την Εθνική Συνέλευση και θα δικάζεται για τυχόν πολιτικά παραπτώματα από το Εθνικό Δικαστήριο.
 
 
Σημείωση – Οι τελειόφοιτοι της Νομικής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή μετά το πέρας τριών ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Κ.Α.Δ.
 
 
 
9) Ελεγκτές [Ανεξάρτητες έκτακτες επιτροπές κληρωτών μελών που θα κατηγοριοποιούνται σε Εθνικές ή Δημοτικές και θα ελέγχουν διάφορες διαδικασίες της εκτελεστικής εξουσίας και της γενικότερης λειτουργίας του κινήματος].

Αυτές οι επιτροπές θα συγκροτούνται ανά έτος και με θητεία ενός έτους και θα πρέπει να συμμετέχουν μέλη με κάποια στοιχειώδη και αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου που καλούνται να ελέγξουν, με βάση την εμπειρία και το επαγγελματικό βιογραφικό τους.


Η εκάστοτε επιτροπή θα μπορούσε να αποτελείται από 12 – 24 Πολίτες.
 
Αυτές οι επιτροπές θα ελέγχονται μερικώς από τους αρμόδιους Υπουργούς και την Εθνική Βουλή ή τις Δημοτικές/Κοινοτικές βουλές.
 
Οι παραπάνω επιτροπές θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και θα αποτελούν μια ακόμα δικλείδα ασφαλείας για την σωστή λειτουργία του κινήματος.
 
 
γ) Δικαστική Εξουσία
 
1) Εθνικό Δικαστήριο

Το Εθνικό Δικαστήριο είναι πολιτικού τύπου και συγκροτείται από τους Νομοφύλακες και από κληρωτά μέλη του κινήματος – άνω των 30 ετών και έως 60 ετών - με αναλογία 1 προς 2 (π.χ. ένας Νομοφύλακας και δύο Πολίτες, ή 2 Νομοφύλακες και 4 πολίτες, κτλ., αναλόγως της βαρύτητας της δίκης).
 

Το συγκεκριμένο Δικαστήριο είναι το ανώτερο εσωτερικό δικαστικό όργανο που εξετάζει και δικάζει διάφορες υποθέσεις όπως διαφθοράς, συνταγματικής εκτροπής, εθνικής ασφάλειας, κατάχρησης, παραβίαση νόμων του κινήματος, κ.α., οπότε έχει αρμοδιότητα επιδίκασης υποθέσεων που αφορούν όλους τους αξιωματούχους και τα μέλη του κινήματος.

- Η παραπομπή κατηγορούμενων προς αυτό γίνεται μέσω της Εθνικής Συνέλευσης, της Εθνικής Βουλής, των Δημοτικών/Κοινοτικών δικαστηρίων ή της επιτροπής των Νομοφυλάκων.
 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού μεταξύ δικαστών και κληρωτών μελών με ψηφοφορία που διεξάγεται σε κλειστή αίθουσα του καθορισμένου χώρου ως δικαστηρίου.
Η ψήφος του Προέδρου της δίκης λαμβάνεται ως διπλός. Οι αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από την τελική επικρατούσα αιτιολογία η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται εντός της αίθουσας της δίκης.
Δίδεται το δικαίωμα της άσκησης έφεσης από τον κατηγορούμενο εάν ασφαλώς αυτή γίνει αποδεκτή από το σώμα του δικαστηρίου.
 

- Δεν μπορούν να μετέχουν στο δικαστήριο ως κληρωτοί, οι πολίτες που δεν έχουν καθαρό ποινικό μητρώο ή αυτοί που έχουν παραπεμφθεί για οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα ή δόλο, για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών ή αυτοί που βρίσκονται σε δικαστική απαγόρευση ή οι ασθενείς διανοητικά, οι τυφλοί και οι κωφάλαλοι και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2) Δημοτικό/Κοινοτικό Δικαστήριο

Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Δικαστήριο συγκροτείται κυρίως από κληρωτούς Έλληνες Ιθαγενείς πολίτες – μέλη του κινήματος και προαιρετικά και από Νομοφύλακες.

Το Δημοτικό/Κοινοτικό δικαστήριο είναι πολιτικό και πραγματεύεται όλες τις τυχόν παρανομίες και εγκλήματα μελών που αφορούν πολιτειακές υποθέσεις ή παραβιάσεις των νόμων του κινήματος στο τοπικό επίπεδο των Δήμων και Κοινοτήτων όπως διαφθοράς, συνταγματικής εκτροπής, κατάχρησης, σπατάλης, κ.α., οπότε έχει αρμοδιότητα επιδίκασης υποθέσεων που αφορούν όλους τους αξιωματούχους, τις επιτροπές και τα μέλη του Δήμου/Κοινότητας.
 
 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Δικαστική επιτροπή, η οποία συστήνεται κατόπιν κλήρωσης, με ψηφοφορία που διεξάγεται σε κλειστή αίθουσα του καθορισμένου ως χώρου του δικαστηρίου.
 

Η ψήφος του Προέδρου της δίκης λαμβάνεται ως διπλός. Οι αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από την τελική επικρατούσα αιτιολογία η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται εντός της αίθουσας της δίκης.
Δίδεται το δικαίωμα έφεσης από τον κατηγορούμενο, και της επιδίκασης του από το ανώτερο θεσμικά, Εθνικό δικαστήριο. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο κάθε πολίτης/μέλος με καθαρό ποινικό μητρώο άνω των 30 ετών και έως 60 ετών και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και στο Εθνικό δικαστήριο.
 
Κίνημα Αληθινής Δημοκρατίας
 

Πηγή: unitedgreeknation.blogspot.gr