Κώστας Παπαδόπουλος

Κώστας Παπαδόπουλος

ε.α. Συνταγματάρχης Πεζικού

 

.