Η Ομάδα μας

Ελένη Ρηγάτου

Φιλόλογος

Γιώργος Αντωνίου

Οικονομικές Επιστήμες - Οικονομικός Αναλυτής

Θεοδώρα Σαββίδη

Νομικός Σύμβουλος

Μαρία Αναγνώστου

Κοινωνικές Επιστήμες 

Μανώλης Παπαδάκης

Συνταγματολόγος

Ι. Αλέξανδρος Ομήρου

Πολιτικός - Γεωπολιτικός Αναλυτής

 

Κώστας Παπαδόπουλος

ε.α. Συνταγματάρχης Πεζικού

 

.