Φαντασία ή σκληρή αλήθεια ;

 
Γράφει ο Παναγιώτης Δερματάς
 
 • Μερικοί θεώρησαν ὃτι ὁ πόλεμος πού ὀνομάστηκε παγκόσμιος, ἒληξε μέ κάποιες συνθῆκες παγκόσμιας "εἰρήνης" καί με κάποιους  ὃρους που ἐπέβαλαν οἱ "νικητές" στους μεγάλους ἡττημένους...
 • Καί αὐτή ἡ ἀντίληψις μεταφέρθηκε στίς πλατιές μάζες τῶν κοινωνιῶν οἱ ὁποῖες τρέφονται διαρκῶς με τήν ψευδαίσθησι τῶν νικητῶν.
 •  
 • Εἶπαν λοιπόν οἱ ἂρχοντες τῆς "νίκης"  στούς δικούς των. Φᾶτε, πιέτε, διασκεδάσετε, ἀφήσετε τα προβλήματα, κολυμπῆστε στήν ἀπέραντη λίμνη τῶν ἐλευθεριῶν σας, κοιτάξετε τόν ἑυτόν σας νά περνᾶ καλά, ὑπερασπιστῆτε τα δικαιώματα σας, ξορκίσετε ὃσους σᾶς μιλοῦν γιά ὑποχρεώσεις και γιά αὒριο, διότι ὃλοι αὐτοί εἶναι ἐχθροί τοῦ λαοῦ ...
 •  
 • Ἒτσι, μαγεμένες οἱ κοινωνίες, δέν ἒννοιωσαν καμία ἀγωνία γιά τό αὒριο, οὒτε μπόρεσαν να καταλάβουν ὃτι ἡ φωτιά τοῦ κάθε παγκόσμιου  πολέμου, δέν ἒσβησε ἀλλἀ ἂφησε μεγάλες σπίθες στήν περιφέρεια πού κάθε λίγο ἀνάβουν καί κάνουν ὁλοκαύτωμα τούς πάρα πέρα τούς ὁποίους δέν αἰσθάνεται ὁ κάθε ἒνοικος τοῦ τοπικοῦ ἀποχαυνωτηρίου, οὒτε διαθέττει κεραῖες γιά να συλλαμβάνει τά μηνύματα τῶν συνθηκῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν τους πάνω στίς ὁποῖες στηρίζονται οι συμφορές.
 • Τούς αἰσθάνεται  ἐπιλεκτικά ὡς δυστυχεῖς, μόνον   ὃταν τούς προβάλλουν οἱ τοπικοί ἂρχοντες προκειμένου να ἐξυπηρετήσουν τά σχέδιά τῶν ἐντολέων τους... Ἑνῶ ἀντίθετα, οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στά μέλη τοῦ ὁριοθετημένου συνόλου το ὁποῖο όνομάζουν κοινωνία, συναντῶνται με ἰλιγγιώδη πορεία διαρκῶς βαθύτερα πρός τό ἂπειρον...
 •  
 • Τήν ὣρα πού οἱ "ἐλεύθερες" κοινωνίες μόρφωναν τά παιδιά τους μέ χάρτινα περιστεράκια "εἰρήνης", κάπου στο Κόσοβο, στό Ἰράκ, στήν Συρία καί ἀλλοῦ, τά παιδάκια ἒνοιωθαν τήν φρίκη τῶν μαζικῶν σφαγῶν καί τῶν ἀκροτηριασμῶν ἀπό ὃλους αὐτούς που ἒχουν μαντρώσει τίς κοινωνίες αὐτές μέσα στούς εἰκονικούς παραδείσους των.
 •  
 • Καί ἒπειτα ὃμως, ξαφνικά προστέθηκαν οἱ σφῆκες ...
 • Μία μία, ἒχουν ἁπλωθεῖ καί ρίχνουν μεμονωμένα τό κεντρί τους στά μέλη τῶν ἀποχαυνωμένων κοινωνιῶν οἱ ὁποῖες ἀκόμη ταΐζονται συλλογικά μέ τό τελευταῖο ἐπιχείρημα ὃτι ἦσαν κάποιες σφῆκες με ψυχολογικά...
 • Ἀλλά ὁ γόνος τῶν σφηκῶν βουΐζει δυνατά διατρυπώντας ἀφτιά, ἐκτός ἀπό αὐτά πού βούλωσαν ἐντελῶς μέ τό κομματικό κερί...
 • Ὁ γόνος διέλυσε τήν Συρία, ἀπείλησε τήν Αἲγυπτο, κτυπᾶ τήν Λιβύη, ἒχει ἁπλωθεῖ σέ ὃλη τήν Τουρκία που ἦταν ὁ κύριος ἐκτροφέας του, πετᾶ ἀπειλητικά πάνω ἀπό ὃλη τήν Δυτική Εὐρώπη .
 • Καί οἱ ἂρχοτες τῶν ἐπισήμων κρατῶν μέσα στά πλαίσια τῆς παραγωγικῆς ἀποχαυνώσεως, κτίζουν φωλιές γιά τις σφῆκες !
 • Καί οἱ ἀποχαυνωμένοι πολίτες ἀντί νά πάρουν τήν τάξι στά χέρια τους καί να ἀπαλλαγοῦν ἀπό τούς θανατηφόρους γόνους τῶν σφηκῶν κάνουν μεταξύ τους διάλογο χρησιμοποιώντας γλῶσσες τίς ὁποῖες οὒτε οἱ ἲδιοι καταλαβαίνουν ...
 • Ἀλλά  τήν ἒσχατη στιγμή κάποιοι θα καταλάβουν ὃταν νοιώσουν τό κεντρί, ἑνῶ μερικοί ἂλλοι θα ἐξακολουθοῦν να ἐντάσουν τόν πόνο ἀνάμεσα στίς φυτεμένες στο μυαλό τους  παραισθήσεις  ...
 • Τί δέν κατάλαβες παθιασμένε ἐραστή τῆς χώρας τῶν λωτοφάγων που σοῦ χάρισαν οἱ ἐκλεκτοί σου ἂρχοντες ;...
 •  
 • Οἱ σφῆκες διώχτηκαν άπό τήν Συρία καί τώρα ἑτοιμάζουν τήν δρᾶσι τους στήν Τουρκία .
 • Ἐκεῖ θά γίνει χαλασμός που θα προκαλέσει δυνατές παλίρροιες . Αὐτές θά πνίξουν και τήν χώρα μας ἡ ὁποία ὂχι μόνον γκρέμισε  τα ἀναχώματα, ἀλλά ἒφτιαξε καί κανάλια να τίς διευκολύνει να βρίσκουν ἐδῶ διέξοδο !..
 • Καί στόν ἲδιο χρόνο θα βγοῦν οἱ σφῆκες ἀπό τίς φωλιές τους πού ἒκτιζαν ἀνενόχλητα σε ὃλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης !
 • Καί θά γίνει μεγάλος χαλασμός στόν κόσμο ! Καί ἐδῶ ἂλλοι θά συνεχίσουν ψάχνωνται τήν τελευταία στιγμή μέσα στούς λαβύρινθους τῶν "δημοκρατικῶν" ἢ "πατριωτικῶν" διαλόγων, μέ φόντο τό κράξιμο τῶν κορακιῶν που θά ἒχουν πέσει να ἀποτελειώσουν τίς κομμένες κεφαλές!...
 •  
 • Μάθε λοιπόν καί αὐτό "προοδευτικέ" δυνάστη,  συγκεκαλυμμένε ὁπαδέ τοῦ παντός εἲδους βολέμματος, ὃτι κάποιοι που ἒδωσαν τήν ζωή τους γιά πραγματικές ἐλευθερίες καί φυλακίστηκαν γι αὐτό ἀπό τά ἀρχέτυπα τῶν σημερινῶν πολιτικῶν κανιβάλων, εἶχαν κάνει ἓνα τᾶμα ἀπέναντι στήν ἒννοια τοῦ μεγάλου Σωτῆρα αὐτοῦ τοῦ ἒθνους ...
 • Καί τά δικά σας ἰνδάλματα ἀντί να τιμήσουν τόν Σωτῆρα, τιμοῦν σε μαζική παραγωγή τόν ἡττημένο θεό τῶν τότε κατακτητῶν !
 •  
 • Κι ἐσύ θρησκευόμενε δοῦλε τοῦ Ἀγᾶ πού περιμένει να ἁγιάσει, κι έσύ "πατριώτη" πού ταύτησες τήν ἀλήθεια με τά βαθιά σου προσωπικά κίνητρα, καί ὃλοι ὃσοι ἀπολαμβάνετε τόν παράδεισο τῶν τεχνικῶν παραισθήσεων, μάθετε ὃτι ἀντί να ἀπαλύνετε , κάνετε σκληρότερη τήν Θεϊκή Νέμεσι ἀπέναντι σας !
 • Δηλαδή, γίνατε μέ δική σας ἐπιλογή, ἐπίδοξοι ἒνοικοι σ αὐτή τήν κόλασι πού ὃμοιά της δέν θά ἒχει ξαναζήσει ὁ κόσμος !
 • Ἒνοικοι τοῦ χάους μέσα στό ὁποῖο τό φᾶος(=φῶς) θά ἀφήσει ἂπλετα καί σέ βάθος χρόνου τά στοιχειά τοῦ βασανισμοῦ μέχρι να ξαναφανεῖ ... Καί ἂν ξαναφανεῖ σ αὐτόν τόν αἰῶνα τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας...
 • Κατάλαβες ἆραγε, κάτι ἀπό ὃλα αὐτά ἀγαπητέ ἀναγνώστη, που ἐκβράζονται ἀπό τις δικές μου ἀνησυχίες ... ;

Πηγή: dermatas.blogspot.gr