Συλλογή υπογραφών

Οι Δράσεις με συλλογές υπογραφών δεν έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχημένες, ειδικά για τα Εθνικά θέματα σε αντίθεση με άλλες που αφορούν την προστασία του οικοσυστήματος (π.χ. προστασία δασών αμαζονίου,προστασία χελώνας καρέτα-καρέτα, κτλ) ή θέματα που αφορούν διάφορες μειονότητες ή οικονομικούς μετανάστες. Σαφώς και θα πρέπει να στηρίζουμε προσπάθειες προστασίας περιβάλλοντος ή θεμελιωδών αρχών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά εξίσου σημαντικά είναι και τα Εθνικά Θέματα και οι ανάγκες και ανησυχίες των ιθαγενών κατοίκων της χώρας μας. Εμείς θα επανεξετάσουμε μελλοντικά τυχόν προσπάθειες συλλογής υπογραφών, για θέματα που αφορούν την κοινωνία,την πολιτική και την οικονομία της χώρας, όταν και εάν αυτό κριθεί απαραίτητο,ως ένας ακόμα μοχλός προς άσκηση πίεσης σε εγχώρια και διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς.